Các mẫu gai phổ biết của GINSTIN

TY101


TY103


TY258


TY268


TY718


TY728


TY628


Các kích cỡ phổ biết của GINSTIN

Lốp GINSTIN hiện có kích cỡ từ 900R20, 1000R20, 1100R20, 1200R20, 295/75R22.5, 11R22.5, 12R22.5

Từ tháng 6/2018 GINSTIN đưa thêm dây chuyền sản xuất lốp size nhỏ, và bổ sung thêm gai mới


Chứng nhận nhà phân phối độc quyền GINSTIN


Gặp mặt GINSTIN tại Thượng Hải - TQ