Các mẫu gai phổ biết của KUNLUN

KT265


KT288


KT295


KT839


KT862


KT865


KT867

KT868

KT965

KT968Các kích cỡ phổ biết của KUNLUN

Lốp KUNLUN hiện có kích cỡ từ 700R20, 750R16... đến 1200R20, 11R22.5, 12R22.5


Hình ảnh đi thăm nhà máy KUNLUN 2 đồng tiền ở Tân Cương


© 2018 - Dabac Co Ltd